Chaosgroup
Authorized Center

4pixos Academy | Trung tâm ủy quyền chính thức của Chaosgroup.

Tiếp nối cho sự khởi đầu được chứng nhận từ Corona Academy cho vị trí "Primary Certified Instructors" đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam của anh Dexter Nguyễn, hôm nay 4pixos Academy tự hào là trung tâm chính thức được ủy quyền bởi Chaos Group giảng dạy về phần mềm V-ray, đồng thời cũng xin chúc mừng - giảng viên thứ 2 của 4pixos Academy được chứng nhận Quốc tế từ Chaos Group.

Đây là thành quả cho những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, xin chúc mừng cho tập thể 4pixos Academy và các bạn học viên.