4pixos
E - Learning

E - Basic

Chỉ với 12 videos, các bạn sẽ nắm được những kiến thức nền tảng trong việc mô phỏng thế giới thực một cách chân thực và sống động.

Xem thêm

E - Coronator

Khoá học E learning - Coronator phù hợp với các bạn học viên đã có kiến thức cơ bản về 3Ds Max và mong muốn cải thiện chất lượng hình ảnh Render của mình với Coronator.

Xem thêm

YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG

Phần mềm: 
Lớp Basic: cài đặt 3DSmax 2021 và Vray 5.0
Lớp Coronator: cài đặt 3DSmax 2021 và Corona 5.0
Lớp Vray: cài đặt 3DSmax 2021 và Vray 5.0      

Thiết bị phần cứng: 
1. Microsoft Window 7 (SP1), Window 8, Window 8.1 hoặc Windows 10 Professional
2. Intel hoặc AMD 64 - bit multicore processor with the SSE.42  instruction set
3. Ram tối thiểu: 16GB RAM 
4. 9GB dung lượng trống để tải phần mềm